Predaj, priemyselná zóna, 3 868 m2, Fiľakovo, Železničná

Areál na predaj, / 3868 m2/, Železničná, Fiľakovo

Ponúkame Vám na predaj areál zberných surovín Žilina a.s. vo Fiľakove na Železničnej ulici. Areál obsahuje:SkladPlechovy´ sklad na pozemku parc. KN cˇ. 2175, kovova´ nosna´ konsˇtrukcia, kovova´ konsˇtrukcia strechy a plechova´ strecha. Sklad ma´ jedno nadzemne´ podlazˇie. Za´klady objektu su´ za´kladove´ pa¨tky. Podlaha v sklade je beto´nova´.Zastavana´ plocha budovy je 98m2.BunkaUnimo bunka /kontajner/ situovana´ pri vstupe do area´lu. Kovova´ nosna´ konsˇtrukcia opla´sˇtena´ z vonkajsˇej strany oplechovani´m as vlozˇenou tepelnou izola´ciou. Podlaha v bunke je povlakova´ PVC, okno na bunke je drevene´, na okne je mrezˇa. Vykurovanie bunky je loka´lne elektricky´mi akumulacˇny´mi kachlˇami. V bunke je socia´lne zariadenie. Bunka je napojena´ na el. pri´pojku NN kanaliza´ciu a vodu.NN pri´pojka vzduchom do area´lu preva´dzky.Pri´pojka vody do area´lu, od vodomernej sˇachty po bunku.Vodomerna´ sˇachta beto´nova´ s poklopom.Pri´pojka kanaliza´cie z bunky do mestskej kanaliza´cie.Oplotenie area´lu preva´dzky Filˇakovo, z vlnite´ho plechu na ocelˇovy´ch stl´pikoch. Cˇastˇ plochy je spevnena´ polozˇeny´mi cestny´mi panelmi.Jedná sa o samostatne stojaci oploteny´ area´l, sklad v area´li ma´ jedno nadzemne´ podlazˇie, ostatne´ stavby su´ typu kontajnerove´. Od krajske´ho mesta Banska´ Bystrica je obec Filˇakovo vzdialena´ priblizˇne 94 km (centrum obce a mesta) a dopravne´ spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou a zˇeleznicou. V okoli´ preva´dzky resp. v dostupnej vzdialenosti je kompletna´ obcˇianska vybavenostˇ (vzhlˇadom na polohu), v bli´zkosti sa nacha´dza zˇeleznicˇna´ stanica. Viacej informácií na tel. čísle 0907803243.
 

 • Vložené 18. 9. 2020
 • Číslo inzerátu AR-02G7-120643 (26038)
 • Lokalita Železničná
 • Príjazd asfaltová cesta
 • Pozemok prevažne rovinatý
 • Možnosti využitia na podnikanie
 • Terajšie využitie na podnikanie
 • Pitná voda vodovod
 • Odpadové vody verejná kanalizácia
 • Vymedzenie v teréne oplotenie
 • Kanalizačná prípojka na pozemku
 • Elektrická prípojka na pozemku
 • Vodovodná prípojka na pozemku
 • Forma vlastníctva firemný
 • Výmera pozemku celkom 3868 m2

Kontaktovať makléra

Ondrej Maľa
Ondrej Maľa Telefón: +421907803243 E-mail: ondrej.mala@realityalpia.sk

Dbáme na ochranu osobných údajov, viac informácií nájdete tu 
 
Kontaktovať
Alpia, s.r.o A.Kmeťa 24 03601 Martin Telefón: +421915445670 E-mail: lukas.lucansky@realityalpia.sk Web:
 
TOPlist TOPlist